q西传销http://www.jsjtny.com/RainbowSoft Studio Z-Blog 1.8 Walle Build 100427zh-CNq西传销 q西北v传销 q西南宁传销 q西来宾传销 冀ICP?7005558?/copyright>Fri, 30 Apr 2021 11:51:32 +0800传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/220.html</link><pubDate>Fri, 30 Apr 2021 11:50:06 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/220.html</guid><description><![CDATA[<p>译֠中细节内Ҏ已经C太清楚,唯一有印象的是授评领导在提到几何倍增法时QD了个1?????7Q以此类推数据爆炸式倍增的例子,也有可能说得??0?0?00Q以q个倍数增长看v来效果明显更爆炸Q具体是哪个我已不能忆v。说到这个几何倍增法时Q相伴的话语大概是胦富与理想Q不被理解与坚持q些成功学中常见的词汇。后来发觉他们是在搞传销zdӞ才明白原来传说中的传销z脑是这么回事。听完这?/p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html" target="_blank">l箋阅读《传说中的传销z脑-传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/211.html">传销的四堂课-传销l历Q?Q?/a> (2017-3-7 13:7:27) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/220.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=220</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=220&key=2f103100</trackback:ping></item><item><title>节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/219.html</link><pubDate>Fri, 30 Apr 2021 11:45:37 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/219.html</guid><description><![CDATA[<p>q如此Q高中时候,M同学和我也只是偶碰面打个招呼的关系Qƈ没有关系好到会约h一L。据我所知,我们初中同学中她也只邀请了我一个h去随?ldquo;?rdquo;Q这是由于上大学后我和她联系比较多。大学期间会和她联系比较多则是高中毕业后Q她考取的大学和我上的大学在杭州的同一条街上。初中时Q我有幸q入了学习生涯中的唯一一个被叫做“子?rdquo;的班里学习,M同学q入我们班和</p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html" target="_blank">l箋阅读《节目表演变成了开?传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/211.html">传销的四堂课-传销l历Q?Q?/a> (2017-3-7 13:7:27) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/219.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=219</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=219&key=864542b8</trackback:ping></item><item><title>一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/218.html</link><pubDate>Fri, 30 Apr 2021 11:44:39 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/218.html</guid><description><![CDATA[<p>一天,和朋友闲聊,聊到q往的一些事情。他说脑子里好多q往时光Q就像是一q壁画,原本光泽与轮廓清晰可见,随着风雨ҎQ这q画渐渐失去了原本的光彩色泽Q再后来M的线条与轮廓也变得模p,Z只看得出来这曄是一q画Q却不能知悉ȝ是什么。他说过往好多本以为永q不会忘记的事情Q经历过旉的风雨吹打,现在只知道发生过q么一件事Q具体细节却不能回想h。对于他的一D늉D经?mdash;—传销l?/p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html" target="_blank">l箋阅读《一个比较特D的女生-传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/211.html">传销的四堂课-传销l历Q?Q?/a> (2017-3-7 13:7:27) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/218.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=218</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=218&key=bfb9e9da</trackback:ping></item><item><title>不能自拔的原?传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/213.html</link><pubDate>Wed, 08 Mar 2017 22:14:33 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/213.html</guid><description><![CDATA[<p>    应该是认识的不同Q下边的几条中的一条就以ȝ人在里边不能自拔的原因?nbsp;   1Q首先大部分人都是来自农村,都有qI困的愿望,如果认同他们讲的“怎么赚钱”“人生价?rdquo;Q好坏掺和讲的大道理Q分辩不清,一味的接受。再用孝心,感恩Q增加对它的认同感,难以自拔?nbsp; </p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html" target="_blank">l箋阅读《不能自拔的原因-传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/211.html">传销的四堂课-传销l历Q?Q?/a> (2017-3-7 13:7:27) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/213.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=213</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=213&key=34f0b0b8</trackback:ping></item><item><title>传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/212.html</link><pubDate>Wed, 08 Mar 2017 22:13:19 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/212.html</guid><description><![CDATA[<p>       传销的组l方式?nbsp;   一般是U住廉h的民建房Q十几个住在一P打地埔,睡地ѝ内部有着自己的一套规定,包括来了Ch应该怎么说话Q在听课时的听课U律Q见到头头怎样鼓掌。这十几个h有着自己的头头称“老爸”Q?ldquo;老吗”q些人都是已l拉了几个h入伙Q在里边</p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html" target="_blank">l箋阅读《传销的组lŞ?传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/211.html">传销的四堂课-传销l历Q?Q?/a> (2017-3-7 13:7:27) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/212.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=212</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=212&key=85a307b7</trackback:ping></item><item><title>传销的四堂课-传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/211.html</link><pubDate>Tue, 07 Mar 2017 13:07:27 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/211.html</guid><description><![CDATA[<p>    ȝ来说Q讲课是把好的,坏的揉在一P掺和着讌Ӏ甚臌利用人的感情q——孝心Q说自己挣了׃要忘记父母,现在要艰苦奋斗,不畏困难Q要?ldquo;|络”Q自己对自己职业的称|作好?nbsp;   W一堂讲的怎么才能快速的赚到钱?nbsp;   分析当前的环境,讲金p念,分析</p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/211.html" target="_blank">l箋阅读《传销的四堂课-传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/211.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/211.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=211</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=211&key=6fc8d60b</trackback:ping></item><item><title>她称自己的跟屁虫-传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/210.html</link><pubDate>Tue, 07 Mar 2017 13:05:58 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/210.html</guid><description><![CDATA[<p>    以后之所以还可以呆下去,没有dQ主要原因是我的大小行李怎么拿,q有w上的盘~ƈ不宽余;其次呆了一晚觉的这没有惌中的那样危险Q还有好奇心也在作怪,想看看他们能讲什么,能不能把我说服!    q样Q我呆下了,q着四天Q天天上午听他们不同的h讲课。下午没事就在房子里打牌Q有时还可以到外边走赎ͼ不过Q不是在小屋里听课Q还是在外边赎ͼ</p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/210.html" target="_blank">l箋阅读《她U自q跟屁?传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/210.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/210.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=210</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=210&key=11194ad7</trackback:ping></item><item><title>传说中的四菜一?传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/209.html</link><pubDate>Mon, 06 Mar 2017 11:17:09 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/209.html</guid><description><![CDATA[<p>    q了一会,有h招呼Q?ldquo;吃饭?rdquo;。进到旁边的厨房Q说一下,他们U的房是不太标准的二室一厅,刚才是在大厅Q。只见桌上又四样菜一个汤Q。四个青一色的素菜Q汤是清水里放了几片菜叶暂切叫做汤吧Q?nbsp;   旁边攄一把筷子及一摞子子碗Q桌子旁攄煲好的米饭。众人打好饭Q围站在桌子旁边Q见众hU好似的Q一h抄v的菜UL?/p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/209.html" target="_blank">l箋阅读《传说中的四菜一?传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/209.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/209.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=209</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=209&key=42f73160</trackback:ping></item><item><title>和自己查不了多少的男?传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/208.html</link><pubDate>Mon, 06 Mar 2017 11:16:25 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/208.html</guid><description><![CDATA[<p>    接到我后Q室友和那女孩儿却没有急着带我M们住的地方,而是在我的大包小包行李前和我侃大山,东一把,西一把的找话说。本是中午头晌就到的Q硬是站着聊到了后半晌Q才坐了公交回去?nbsp;   看着H外的楼渐渐变低,路上的R辆渐渐稀,我知道我们离市中心渐行渐q。终于就在有些荒寂的市郊下了车,我们扛着包在横七竖八胡ؕ林立的出U楼之间的窄胡?/p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/208.html" target="_blank">l箋阅读《和自己查不了多的男女-传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/208.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/208.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=208</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=208&key=9a204dc0</trackback:ping></item><item><title>动荡我h生观的五?传销l历Q?Q?/title><author>61680850@qq.com (zhengzhan)</author><link>http://www.jsjtny.com/cx/207.html</link><pubDate>Mon, 06 Mar 2017 10:38:59 +0800</pubDate><guid>http://www.jsjtny.com/cx/207.html</guid><description><![CDATA[<p>    那段日子Q自己曾l是不愿再提L。只因ؓҎ教训太深Q那个记忆太痛,让h不堪回首Q?nbsp;   在过M个月后,支离的心l于得以恢复了^静,回到了自信,坦然Q开朗的自己。也l于敢把以前满在心底的痛写了出来?nbsp;   q是发生在我w上的一个真实的故事Q那是在15q的8月。被一位同学欺骗我在一个传销l织里呆了五?/p><p>Copyright © 2008</p><p><a href="http://www.jsjtny.com/cx/207.html" target="_blank">l箋阅读《动荡我人生观的五天-传销l历Q?Q》的全文内容...</a></p><p>分类: <a href="http://www.jsjtny.com/cx/">传销l历</a> | Tags: <a href="http://www.jsjtny.com/catalog.asp?tags=%E4%BC%A0%E9%94%80%E7%BB%8F%E5%8E%86" title="传销l历(60 )">传销l历</a>   | <a href="http://www.jsjtny.com/cx/207.html#comment" target="_blank">d评论</a>(0)</p><h3>相关文章:</h3><ul><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/220.html">传说中的传销z脑-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:50:6) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/219.html">节目表演变成了开?传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:45:37) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/218.html">一个比较特D的女生-传销l历Q?Q?/a> (2021-4-30 11:44:39) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/213.html">不能自拔的原?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:14:33) </li><li><a href="http://www.jsjtny.com/cx/212.html">传销的组lŞ?传销l历Q?Q?/a> (2017-3-8 22:13:19) </li></ul>]]></description><category>传销l历</category><comments>http://www.jsjtny.com/cx/207.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.jsjtny.com/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.jsjtny.com/feed.asp?cmt=207</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.jsjtny.com/cmd.asp?act=tb&id=207&key=92011380</trackback:ping></item></channel></rss> <a href="http://www.jsjtny.com/">һ֮Ƶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>